Εκπαίδευση

Πρόγραμμα μαζικών αγορών


Είναι η ώρα να αναβαθμίσετε στο κεντρικό σημείο, ώστε τα μέλη του προσωπικού να δημιουργούν Apple ID και να αποκτούν πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεστε για την ανάπτυξη συσκευών στον οργανισμό σας.



Αναβάθμιση στο Apple School Manager

Συνέχεια στο Education Store

Εργασία

Πρόγραμμα μαζικών αγορών


Είναι η ώρα να αναβαθμίσετε στο κεντρικό σημείο, ώστε τα μέλη του προσωπικού να δημιουργούν Apple ID και να αποκτούν πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεστε για την ανάπτυξη συσκευών στον οργανισμό σας.



Αναβάθμιση στο Apple Business Manager

Συνέχεια στο Business Store