Volymköpsprogram för utbildningsinstitutioner

Volymköpsprogrammet ger utbildningsinstitutioner möjlighet att köpa appar och böcker i större volymer och distribuera dem till elever, lärare, administratörer och andra anställda.* Programmet ger även apputvecklare möjligheten att erbjuda specialpriser för köp av 20 appar eller fler.

Detaljerad information om köpet

VPP Fonomix 1
VPP Fonomix 1 av Gullan Lowenbrand Jansson
129,00 kr styck (1–19 enheter) 64,50 kr styck (minst 20 enheter)

Distributionstyp

Granska beställning Det går inte att ta tillbaka böcker som har blivit tilldelade.
För att appar eller böcker ska kunna tilldelas, måste användarna ha enheter med iOS 7 eller senare eller OS X 10.9 eller senare. För att appar ska kunna tilldelas, måste enheterna ha iOS 9 eller senare eller OS X 10.11 eller senare.
VPP Fonomix 1
VPP Fonomix 1 av Gullan Lowenbrand Jansson
+ moms i tillämpliga fall

Distributionsköp: inlösningsbara koder

Du får ett e-postmeddelande när din beställning har behandlats. Du får också ett kvitto via e-post där eventuell skatt anges. Du kan se statusen för din beställning när som helst i köphistoriken på sidan med kontoinformation.

Leveranssätt: licenser

Du kan tilldela appar genom att använda en lösning för mobil enhetshantering (MDM), till exempel den senaste versionen av Apples profilhanterare. Du äger fortfarande apparna så du kan återkalla och fördela om dem efter behov. Läs mer

Du får ett e-postmeddelande när din beställning har behandlats. Du kan när som helst kontrollera statusen för din beställning i köphistoriken.

Leveranssätt: licenser

Du kan tilldela böcker till användare som har iOS 7 eller senare eller OS X 10.9 eller senare via en MDM-lösning (Mobile Device Management), t.ex. den senaste versionen av Apples profilhanterare. Tilldelning av böcker är permanent och kan inte återkallas eller flyttas. Läs mer

Du får ett e-postmeddelande när din beställning har behandlats. Du kan när som helst kontrollera statusen för din beställning i köphistoriken.

Skicka beställning Avbryt Det går inte att ta tillbaka böcker som har blivit tilldelade.

VPP Fonomix 1

Av Gullan Lowenbrand Jansson

Beskrivning

OBS!

Appen FonoMix 1 kan erhållas på två sätt:

1. genom att köpas i en-styck eller i mindre antal via App Store, vilket innebär 1 års abonnemang, som sedan kan förnyas för ytterligare ett år genom s k ”inuti app-köp”. Köparen kan vara en lärare, föräldrar, med flera.

2. genom att köpas i större antal (minst 20 st) via s k volymköp, VPP. FonoMix 1 med tillägget VPP är avsedd för skolor och organisationer som vill skaffa ett flertal av samma app till sina lärare och elever för att de under ett år ska få tillgång till appens träningsmetod och spel.

Till skillnad från appen ”FonoMix 1” som man köper i en-styck (se 1 ovan) - har ”FonoMix 1 VPP” - ingen tillgång till s k ”köp inuti app” när årsabonnemanget löpt ut. Skolan gör då i stället en ny beställning av apparna genom VPP –till de elever som nu uppnått åldern för att få denna grundläggande läs- och ljudträning.

----------

FonoMix ”Lär läsa 1” – lägger grunden för läsinlärningen

Appen FonoMix ”Lär läsa 1” - utgår från läsinlärning enligt FonoMix Munmetoden som har stark vetenskaplig förankring i aktuell forskning om språkutveckling och läsning och som ingått i studier, som visat mycket positivta resultat. Metoden gavs ut första gången 2006. Appen tränar på ett enkelt och lättbegripligt sätt ljuden/munnarna o s l a r m (6 ljud). Appen visar att ord är uppbyggda av ”bygg-stenar”/ljud och ger barnet/eleven säkerhet i att både göra ord (”skriva”) och ”läsa” ord med hjälp av ljuden/munnarna (totalt 15 ord).

Målgrupp: 4-5-årigar i förskolan eller i hemmet och elever i alla åldrar som har behov av ljudträning och den allra första grunden i läs- inlärningen (elever i spec-, tal-, sva- eller vuxenundervisning).

Appen FonoMix ”Lär läsa 1”

• är underhållande och rolig tack vare att många sinnen aktiveras
• har ett strukturerat och multisensoriskt arbetssätt
• omfattar endast 6 ljud (o s l a r m) för att alla ska lyckas automatisera dessa ljud och snabbt knäcka läskoden
• visar språkljuden (fonemen) som bilder på munnar, vilka gör ljuden synliga och därmed lättare att uppfatta, minnas och själv producera
• befäster ljuden i minnet genom namn som talar om hur ljudet görs i munnen, t ex Tandväsaren (s) och dessa används parallellt med ljudet
• fungerar fristående men det är stora fördelar om eleven också kan laborera med FonoMix konkreta förskole-sats ”Leka med Pratljud”
• är lämplig för elever med annan språkbakgrund än svenska (Sva, Sfi) som ska börja att lära sig läsa på svenska

Nyheter i version 1.0.2

Swedish localization configuration.

iPad-skärmavbilder

iPad-skärmavbild 1
iPad-skärmavbild 2
iPad-skärmavbild 3
iPad-skärmavbild 4
iPad-skärmavbild 5
VPP Fonomix 1
Visa i iTunes
  • 129,00 kr ea. (1-19 enheter)
    64,50 kr ea. (20+ enheter)
  • Kategori: Spel
  • Uppdaterad:
  • Version: 1.0.2
  • Storlek: 43.4 MB
  • Språk: svenska
  • Leverantör:
Åldersgräns 4+
  • Anpassad för åldersgrupp 5 och yngre

Kompatibilitet: Kräver iOS 8.0 eller senare. Kompatibel med iPad.

Kan tilldelas enheter

Kundbetyg

Den här appen har inte fått tillräckligt många betyg för att visa en sammanfattning.